آیا داشتن سایت شخصی لازم است ؟

در دنیایی که اینترنت و شبکه های اجتماعی به وفور یافت می شود تمام کسانی که دارای نظر ، علم و دانش و یا هنری هستند می توانند با داشتن یک وب سایت شخصی به معرفی خود، توانایی ها و تخصص های خود پرداخته و با اینکار ارتباط نزدیک تری با دنیای اطراف خود داشته باشند .

مشاوره و طراحی وب سایت شخصی

تیم طراحی Narmila با بررسی و تحلیل توانایی های شما و همچنین مشاوره، بررسی و دسته بندی این توانایی ها به شما کمک می کند تا بتوانید یک وب سایت شخصی با توجه به المان های بصری داشته باشید .
پخش کردن دوستی ها