چرا از تبلیغات گوگل ادروز استفاده کنیم ؟

 

  • بیشتر کاربرانی که از گوگل استفاده می کنند ابتدا روی تبلیغات گوگلی کلیک میکنند.
  • بیشترین نرخ بازگشت سرمایه نسبت به باقی  تبلیغات.
  • هزینه صرفا در ازای کاربرانی که روی تبلیغ شما کلیک کنند پرداخت می شود.
  • فقط مخاطبان مورد نظر شما تبلیغ شما را مشاهده خواهند کرد.
  • بودجه اساس نیاز شما تنظیم می شود.
  • زمان مناسب نمایش تبلیغ بر اساس نیاز شما تنظیم می شود.
  • نیجه را به صورت آنی مشاهده می کنید.
  • برای کمپین های زماندار نیز مناسب است.

متخصصین Narmila پس از بررسی سایت و فعالیت شما بهترین کلمات کلیدی را انتخاب کرده و در کمپین تبلیغات گوگل استفاده می کنند.

همچنین گزارش کار منظم و دقیق به شما ارائه خواهند داد . برای رسیدن به هدف مورد نظر ، در کنار شمائیم .