چرا لزومی به طراحی تبلیغاتی وجود دارد ؟

با وجودی که اینترنت و فضای مجازی وجود دارد باز هم بخش زیادی از تبلیغات به صورت بصری و خارج از محیط مجازی انجام می شود یعنی شما در مسیر محل کار تا خانه و در سطح شهر یا جاده ها با مشاهده بیلبوردها ، پوسترها و در مقیاس کوچکتر با تراکتهای تبلیغاتی یا مجلات نیز با محصول مورد نظر خود آشنا شده و یا محصول خود را معرفی می کنید که این نوع تبلیغ چون به صورت فیزیکی است می تواند ماندگاری خود را داشته باشد .

حال شما با داشتن اوراق اداری و یا لوگوی برند خود می توانید در بین شرکتهایی که با آنها فعالیت دارید و در بین جامعه هدف خود با استفاده از اوراق اداری که رد و بدل می شود و حتی در محیط مجازی با داشتن لوگوی زیبا و ماندگار می توانید در اذهان بمانید ؟

برای نشان دادن اهمیت لوگو به همین بسنده می کنیم که وقتی به شما می گویند نظر خود را راجع به برند بنز یا BMW بیان کنید اولین چیزی که به ذهن شما خواهد آمد لوگوی این برندها می باشد .